Dnia 7 maja odbyła się wycieczka świetlicowa do Wycieczka do fokarium łączyła ze sobą aspekt edukacyjny i poznawczy.