DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
1. 02, 03 LISTOPADA 2023 r
2. 29, 30 KWIETNIA 2024 r
3. 02 MAJA 2024 r
4. 14, 15, 16 MAJA 2024 r – egzamin ósmoklasisty
2023/2024

Skip to content