Tuż po feriach, 12-tego lutego, ruszyła poczta walentynkowa zorganizowana przez samorząd uczniowski oraz nauczycieli. Na holu naszej szkoły została wystawiona skrzynka pocztowa, do której wszyscy chętni mogli wrzucić wykonaną przez siebie Walentynkę.  Przez 2 dni można było nadać „przesyłkę”. Dnia 13 lutego kartki zostały podzielone na klasy przez uczniów samorządu, zaś 14 lutego trafiły do rąk odbiorców.

   Odzew uczniów był ogromny. Prym w ilości otrzymanych Walentynek wiodła klasa 3a, do której trafiło najwięcej własnoręcznie wykonanych kartek. Walentynki były wykonane różnymi technikami, w różnych kształtach i kolorach. Sprawiły swoim adresatom wiele radości!

   Dziękujemy samorządowi oraz zaangażowanym nauczycielom za zorganizowanie poczty!