16 listopada jest Międzynarodowym Dniem Tolerancji. Wzajemna tolerancja i akceptacja sprawiają, że wspólnie możemy żyć i działać, bez względu na dzielące nas różnice. Szacunek i zrozumienie dla drugiego człowieka to dwie podstawowe wartości, które należy propagować wśród uczniów.

Z tej okazji opiekunowie Małego Samorządu Uczniowskiego wraz ze swoimi podopiecznymi odwiedzili pobliskie jednostki użyteczności publicznej, tj. Urząd Miasta, Sąd Rejonowy przy Placu Kopernika, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Muzeum oraz Urząd Pocztowy. Uczniowie częstowali wszystkich słodkościami, które wcześniej przygotowali ze swoimi rodzicami.

Jedna grupa uczniów zakończyła wyjście sesją zdjęciową z Burmistrzem Miasta Lęborka – Witoldem Namyślakiem, a druga skorzystała z zaproszenia mamy jednego z uczniów klasy IIIA na lody do Koktajl-baru.

W drodze powrotnej do szkoły dzieci częstowały przechodniów w różnym wieku, co spotkało się z ogromnym publicznym uznaniem. A po powrocie uczniowie udali się z wypiekami do pracowników szkoły.

To było niesamowite przeżycie zarówno dla uczniów, jak i ich opiekunów.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom trzecioklasistów za wsparcie 🙂