Światowy Dzień Zespołu Downa, ang. World Down Syndrome Day (WDSD) – obchodzony corocznie 21 marca  pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Data 21 marca nie jest przypadkowa. To właśnie w dwudziestej pierwszej parze chromosomów (21 dzień) osoby zdrowe mają 2 chromosomy, natomiast osoby z Zespołem Downa – 3 chromosomy (3 to marzec).

Stąd też inna nazwa tego zaburzenia – trisomia 21 – mówiąca o odmienności biologicznej osoby, którą natura wyposażyła w dodatkową informację genetyczną.

Aby zainteresować naszą społeczność sytuacją osób z tą wadą 21 marca założyliśmy kolorowe skarpety nie do pary, dwie różne, w kropki, w paski lub jednolite. Jest to znak solidarności z osobami z Zespołem Downa.

Szkolne Koło Wolontariatu