6 czerwca 2024 r. odbyło się zebranie wszystkich uczestników rojektu „I like – uczymy z TIK i CLIL” w ramach programu „Zagraniczna mobilnośc edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” w celu omówienia dotychczas podjętych działań i tych, zaplanowanych na najbliższy czas. Na spotkaniu opracowano harmonogram przedsięwzięć związanych z realizacją projektu, takich jak lekcje pokazowe, konferencja, czy „Dzień Języków Obcych”.