Różowa skrzyneczka to fundacja walcząca z wykluczeniem i tabu menstruacyjnym, która zabiega o powszechny dostęp do bezpłatnych środków higieny osobistej na czas menstruacji w przestrzeni publicznej. W skrzyneczkach znajdują się darmowe podpaski i tampony. Nasza szkoła z fundacją podjęła współpracę w 2020 roku.

Od stycznia 2024 roku Filia Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu Lębork będzie odpowiedzialna za uzupełnianie Różowej Skrzyneczki, będzie prowadziła akcje promujące inicjatywę oraz zbierała materiały higieny osobistej ze wskazaniem dla naszej szkoły. Do akcji dołączyła także firma AMG z siedzibą w Lęborku.

Bardzo się cieszymy na współpracę z WSAiB oraz AMG dzięki którym wszystkie kobietki, małe i duże, nie będą  czuły się wykluczone i będą miały dostęp do środków higieny.