W ramach programu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolne” Magda już od kilku dni bierze udział w szkoleniu metodycznym w szkole Twin English Centre w Dublinie.

Popołudniami natomiast zwiedza przepiękne miejsca w Irlandii!