Wzorem ubiegłego roku szkolnego wznawiamy akcję zbiórki plastikowych nakrętek. Zebrane nakrętki trafią do dziewczynki chorej na mukowiscydozę. Dziękujemy za okazane zaangażowanie oraz liczymy na dalszą pomoc.

M. Okrój, A. Mielewczyk, J. Kogut