Uczniowie z klasy 2b uczestniczyli w wycieczce do Muzeum w Lęborku. Celem było zapoznanie
uczniów z historią miasta Lęborka, archeologią i etnografią regionu. Pani przewodnik przybliżyła
uczniom pojęcia związane z muzeum – eksponat, ekspozycja, wystawa. Opowiedziała historię miasta i
regionu, zapoznała dzieci historią Kaszub, omówiła tradycje i obrzędy ludowe związane z naszym
regionem. Uczniowie oglądali wystawę etnograficzną, historyczną, archeologiczną „Odkrywanie
przeszłości” oraz gabinet Paula Nipkowa. Dzięki wycieczce uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych
rzeczy oraz zobaczyły wspaniałe zbiory naszego regionu.