Dnia 24 maja odbyła się kolejna edycja konkursu sportowego „kto z nas lepiej i prędzej”. Uczniowie klas I-III, reprezentowali naszą szkołę w  różnych konkurencjach sportowych np. „Rzuć woreczek, przynieś woreczek”, „Wyścig ze skakanką”, „Sadzenie ziemniaków”, „Rzuty do celu”, „Zamiana piłek” czy „Sztafeta wahadłowa”. Zawody miały formę zabawy, dlatego wszystkie szkoły zostały sklasyfikowane na pierwszym miejscu. Na zakończenie, wszystkie szkoły otrzymały z rąk burmistrza Jarosława Litwina, zastępcy Krzysztofa Króla i dyrektora CSiR Jacka Wityka puchary i dyplomy, a każdy uczestnik odebrał pamiątkowy medal.