Regulamin:

**Cel konkursu:**
Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do kreatywnego wyrażania swojej wyobraźni na temat narodzenia Jezusa poprzez tworzenie pięknych szopek bożonarodzeniowych oraz promowanie umiejętności plastycznych i technicznych; a także pielęgnowanie i kontynuowanie tradycji bożonarodzeniowych.

**Warunki uczestnictwa:**
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.
2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną szopkę, praca indywidualna.
3. Szopki mogą być wykonane z dowolnych materiałów, ale muszą być stabilne i przenośne.

**Termin nadsyłania prac:**
Prace konkursowe należy dostarczyć do Pani Kamili Wrońskiej (biblioteka szkolna) do dnia 24 listopada 2023 r. (piątek).

**Kryteria oceny:**
1. Oryginalność i pomysłowość szopki.
2. Umiejętności plastyczne i techniczne wykorzystane podczas tworzenia szopki.
3. Estetyka i dbałość o szczegóły.
4. Oddanie tematu – „Anioł pasterzom mówił” i sceny narodzenia Jezusa.
5. Każda szopka powinna zawierać postać Anioła.

Rozstrzygnięcie konkursu: 4 grudnia 2023 r.

**Nagrody:**
W konkursie zostały przewidziane nagrody.

**Wystawienie prac:**
1. Szopki stworzą piękny bożonarodzeniowy klimat. Prace konkursowe zostaną wystawione w naszej szkole, aby mogły być podziwiane przez uczniów i nauczycieli.
2. Po zakończeniu wystawy uczniowie zabiorą swoje prace do domu na święta Bożego Narodzenia.

  1. 11-12 grudnia 2023 r. dzieci zabierają obowiązkowo szopki do domu.

**Organizatorzy:** Andrzej Jaworski, Magdalena Okrój, Kamila Wrońska, Joanna Kogut.

Zachęcamy uczniów do twórczego podejścia i życzymy udanej zabawy!