Gratulujemy Juliannie Giełażyn-Woźniak – uczennicy klasy 2b, która zdobyła drugie miejsce w konkursie pięknego czytania wierszy Aleksandra Fredry.                                                       Konkurs skierowany był do uczniów klas II szkół podstawowych powiatu lęborskiego. Konkurs organizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku. Głównym celem konkursu było propagowanie czytelnictwa oraz zainteresowanie dzieci twórczością autora. Dzieci miały za zadanie przeczytać wybrany wiersz Aleksandra Fredry i zarejestrować swoją prezentację poprzez zapis obrazu i dźwięku oraz  przesłanie filmu drogą elektroniczną na adres organizatora. Uczestników konkursu oceniało jury powołane przez bibliotekę miejską.