Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykle barwnych dekoracji, moment oczekiwania, nadziei, ale również  następstwo obrzędów i tradycji.  Jedną z takich praktyk jest wystawianie  jasełek.   Takie bożonarodzeniowe przedstawienie , w którym to przypomniano  historię narodzin Jezusa przygotowali uczniowie naszej szkoły pod nadzorem katechetów. Przez ten krótki  występ chcieliśmy wprowadzić zebranych w nastrój zbliżających się świat, ale przede wszystkim podkreślić ich ważność w Bożym planie zbawienia.