INFORMACJA DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI ZA OBIADY !!!

INFORMACJA DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI ZA OBIADY !!!

 

  • WPŁATY ZA OBIADY DOKONUJE SIĘ Z GÓRY, BEZPOŚREDNIO NA KONTO SZKOŁY W TERMINIE DO 10 – GO DNIA POPRZEDZAJĄCEGO DANY MIESIĄC, W KTÓRYM DZIECKO BĘDZIE KORZYSTAŁO Z POSIŁKÓW.

 

  • ZALEGŁOŚCI W PŁATNOŚCIACH ZA DANY MIESIĄC ŻYWIENIOWY MOGĄ SPOWODOWAĆ WSTRZYMANIE WYDAWANIA OBIADÓW OD NASTĘPNEGO MIESIĄCA.
  • NUMER KONTA DO WPŁAT
  • BANK PEKAO SA: 38 1240 3800 1111 0010 8729 1619
  • Tytuł przelewu : Obiad za m-c …………………, imię , nazwisko i klasa ucznia.
 

 

 

  DO ZAPŁATY TERMIN PŁATNOŚCI !!!
WRZESIEŃ

2021r

 

UCZEŃ 14dni      x 3,50zł  

49,00 zł

 

 

Płatność do 24.09.2021 r !!!

NAUCZYCIEL 14dni x 5,00zł  

70,00 zł

PAŹDZIERNIK

2021r

 

UCZEŃ 19dni      x 3,50zł  

66,50 zł

 

 

Płatność do 24.09.2021 r !!!

NAUCZYCIEL 19dni x 5,00zł  

95,00 zł

   

 

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150
Skip to content