22 lutego 2024 odbyło się spotkanie kadry wyjeżdżającej na mobilności w ramach projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+.

Pierwsze wyjazdy odbędą sie już w kwietnia 2024 do Włoch, na Maltę i na Cypr.

Zespół opracowywał plan działań związany z najbliższymy wyjazdami oraz omawiał sposoby upowszechniania i promowania projektu.