We czwartek 21. września wiceprzewodniczący naszego Samorządu Uczniowskiego – Konstanty Piotrowski i Jan Bizewski z klasy 6c –  wraz z opiekunem SU – Panią Jolantą Gołębiowską –  wzięli udział w III Forum Samorządów Uczniowskich z terenu miasta jak i Gminy Nowa Wieś Lęborska zorganizowanym przez SP w Redkowicach.

Uczniowie z wielu szkół naszego regionu dzielili się swoim doświadczeniem, prezentowali podjęte działania, jak i przedstawiali plany pracy na kolejny rok szkolny. Następnie uczestniczyli w warsztatach, wypracowując pomysły na realizację tematów związanych z komunikacją, tolerancją, empatią czy życzliwością.

Gości przywitała Dyrektor szkoły w Redkowicach – Pani Agnieszka Fitowska, przedstawiając ideę forum. Kilka ciepłych słów do młodych działaczy skierowała również Pani Starosta Alicja Zajączkowska, która pochwaliła ich za zapał i chęć pracy dla innych.

Nasi uczniowie pokazali swoje dokonania i plany na przyszłość w samodzielnie wykonanej prezentacji.

Samorząd Szkolny SP3 w Lęborku