21 czerwca 2024 zakończenia roku szkolnego – boisko szkolne

klasy VI – VII – godz. 8.00

klasy III  – godzina 8.30 – aula szkolna

klasy  IV – V godz. 8.30

klasy I – II – godz. 9.00

klasa VIII a – godz. 8.30 – sala 23 – odbiór świadectw – spotkanie z wychowawcą

W tym dniu świetlica szkolna czynna w godz. 7.50 – 9.00.