Informujemy, że 2.11.2023 i 3.11.2023 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.