Lekcja chemii w kl. 8b. Uczniowie na zajęciach chemii przeprowadzali doświadczenia, tzw. reakcje strąceniowe, podczas których mogli się przekonać jak wyglądają osady nierozpuszczalnych soli i wodorotlenków. Swoje spostrzeżenia i przebieg reakcji musieli zapisać na kartach pracy. Sprzęt laboratoryjny i odczynniki pochodzą z Programu Laboratoria Przyszłości.