WPŁATY ZA OBIADY DOKONUJE SIĘ Z GÓRY, BEZPOŚREDNIO NA KONTO SZKOŁY W TERMINIE DO 15 – GO DNIA POPRZEDZAJĄCEGO DANY MIESIĄC, W KTÓRYM DZIECKO BĘDZIE KORZYSTAŁO Z POSIŁKÓW.


ZALEGŁOŚCI W PŁATNOŚCIACH ZA DANY MIESIĄC ŻYWIENIOWY MOGĄ SPOWODOWAĆ WSTRZYMANIE WYDAWANIA OBIADÓW OD NASTĘPNEGO MIESIĄCA.

NUMER KONTA DO WPŁAT


BANK PEKAO SA: 38 1240 3800 1111 0010 8729 1619  

 Tytuł przelewu : Obiad za m-c …………………, imię , nazwisko i klasa ucznia.


KWIECIEŃ 2024r . UCZEŃ 20 dni x 4,00 zł =80,00 zł NAUCZYCIEL 20 dni x 5,50 zł =110,00

Płatność za miesiąc KWIECIEŃ 2024

dokonujemy do dnia 15.04.2024 r.