Z głębokim smutkiem informujemy, że odszedł od nas  przyjaciel szkoły, autor słów i melodii  hymnu naszej placówki oraz nasz były nauczyciel – pan Kazimierz Steć.

Od lat przebywał poza granicami Polski, ale myślami był zawsze blisko nas, a kiedy tylko mógł, odwiedzał mury naszej szkoły. W czasie tych wizyt obdarzał zarówno uczniów jak i wszystkich pracowników życzliwością i uśmiechem.

Słowa hymnu stanowią nieocenione dziedzictwo dla naszej społeczności i wzmacniają pasję wychowanków do uprawiania sportu i godnego reprezentowania szkoły. Uczą ich również zachowywania w życiu prawdziwych wartości, którymi są uczciwość, patriotyzm, pracowitość i zaangażowanie w każde podejmowanie działanie.  Ilekroć zaśpiewamy hymn szkoły, będziemy pamiętać o jego twórcy.

Cała społeczność szkolna uczciła pamięć pana Kazimierza minutą ciszy.

Wyrazy współczucia składamy rodzinie oraz bliskim.