Uczniowie klas piątych wraz z wychowawcami spędzili miły dzień w Gdańsku. Musical KOSMOS, przybliżył nam formę musicalu – naładowanego emocjami: humorem, gniewem oraz miłością wyrażonymi przez taniec, akrobację, muzykę oraz słowa. Było to nowe doświadczenie dla uczniów oraz możliwość poznania kultury zachowania w teatrze. Cel wycieczki został osiągnięty:)!!!