Regulamin konkursu plastyczno-literackiego ,,Moje spotkanie z profesorem Ambrożym Kleksem”

  1. Cel główny:

– rozbudzanie wyobraźni dziecięcej,

– rozwijanie talentu i zdolności manualnych ucznia, kształtowanie kreatywności,

– rozwijanie umiejętności kreowania i  planowania następujących po sobie zdarzeń.

  1. Konkurs polega na stworzeniu komiksu przedstawiającego Twoje spotkanie i przygodę z Panem Kleksem. Komiks musi składać się z rysunku oraz dialogu w chmurce oraz przedstawiać ciąg wydarzeń.
  2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII.
  3. Format pracy: A 3.
  4. Technika: Kartka z bloku technicznego, kredki ołówkowe oraz mazaki.
  5. Prace proszę przynosić do biblioteki szkolnej w dniach 12 i 13 lutego.

Organizatorzy:

Kamilla Wrońska

Magdalena Ojrój

Andrzej Jaworski

Joanna Kogut