Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego. Każda szkoła mogła zgłosić do konkursu 9 prac graficznych, po 3 prace w każdej z trzech kategorii wiekowej – kl. VI, VII, VIII. Jury doceniło pracę dwóch naszych uczniów przyznając:

III MIEJSCEOLGA KAPUSTA z kl.6b – nl A. Piekarczyk

WYRÓŻNIENIE ANTONI  FFORMELA z kl.7a. – nl E. Makurat

Gratulacje!!!

Organizatorem konkursu był Gdyński Oddział Doskonalenia Nauczycieli.

Cel konkursu:

  1. popularyzacja wiedzy i umiejętności informatycznych wśród uczniów szkół podstawowych
  2. województwa pomorskiego,
  3. wyłanianie młodych talentów,
  4. rozwijanie umiejętności uczniów w posługiwaniu się wybranym środowiskiem graficznym,
  5. propagowanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia.

Jury konkursowe powołane zostanie przez Organizatora. Jury podczas oceny prac brało pod uwagę:

  1. zgodność pracy z tematyką Konkursu,
  2. samodzielność wykonania pracy,
  3. oryginalność, czasochłonność, kreatywność w ujęciu tematu,
  4. dbałość o estetykę wykonania,
  5. nawiązanie do tradycji.