• WPŁATY ZA OBIADY DOKONUJE SIĘ Z GÓRY, BEZPOŚREDNIO NA KONTO SZKOŁY W TERMINIE DO 15 – GO DNIA POPRZEDZAJĄCEGO DANY MIESIĄC, W KTÓRYM DZIECKO BĘDZIE KORZYSTAŁO Z POSIŁKÓW.
  • ZALEGŁOŚCI W PŁATNOŚCIACH ZA DANY MIESIĄC ŻYWIENIOWY MOGĄ SPOWODOWAĆ WSTRZYMANIE WYDAWANIA OBIADÓW OD NASTĘPNEGO MIESIĄCA.
  • NUMER KONTA DO WPŁAT

BANK PEKAO SA: 38 1240 3800 1111 0010 8729 1619  

  •  Tytuł przelewu : Obiad za m-c ………………… imię , nazwisko i klasa ucznia.
MAJ 2024r.
UCZEŃ 16 dni x 4,00 zł =64,00 zł
NAUCZYCIEL 16 dni  x  5,50 zł =88,00 zł  

Płatność za miesiąc MAJ 2024 dokonujemy  do dnia  15.05.2024 r.

CZERWIEC 2024r.
UCZEŃ 13 dni x 4,00 zł =52,00 zł
NAUCZYCIEL 13 dni  x  5,50 zł =71,50 zł  

Płatność za miesiąc CZERWIEC 2024 dokonujemy  do dnia  5.06.2024 r.