W dniu dzisiejszym, tj. 19 marca 2024r., odbył się I Miejski Konkurs Wiedzy „Lębork – moje miasto” dla uczniów klas trzecich. Był on objęty patronatem Burmistrza Miasta Lęborka. Wzięło w nim udział po trzech przedstawicieli ze Szkół Podstawowych Nr 3, Nr 8, Nr 7 wyłonionych na drodze eliminacji szkolnych

Nagrodzeni uczniowie otrzymali voucher do sklepu „Empik”, słodycze oraz gadżety ufundowane przez UM:

I miejsce – Dawid Mudlaff – SP8

II miejsce – Maria Krefta – SP7

III miejsce – Jan Jankowski – SP8

Pozostali uczestnicy otrzymali dyplom za udział, gadżety i słodycze:

Agata Oto – SP8

Amelia Banasiuk – SP7

Zofia Tymkowska – SP7

Aniela Bizewska – SP3

Apolonia Pranga – SP3

Kajetan Spojda – SP3

Nagrody wręczyli: Burmistrz Miasta Lęborka – p. Witold Namyślak i Zastępca Burmistrza Miasta Lęborka – p. Teresa Ossowska – Szara. Serdeczne podziękowania składamy nauczycielom przygotowującym uczniów do tego konkursu: p. Magdalenie Sikora i p. Beacie Namenanik ze Szkoły Podstawowej Nr 8, p. Marzenie Lange ze Szkoły Nr 7 oraz p. Barbarze Król i p. Jolancie Futoma ze Szkoły Podstawowej Nr 3.

Dziękujemy za udział i gratulujemy wszystkim.

Do zobaczenia za rok !

Organizatorzy 

Agnieszka Okuszko – Pokojska, Joanna Makurat