Informujemy, że w dniach 14, 15 i 16 maja odbywają sie egzaminy ósmoklasisty, a tym samym są to dni wolne od zajęć dydaktycznych.