Takie hasło przyświecało uroczystości szkolnej z okazji Święta Chrztu Polski, które obchodzimy 14
kwietnia. Data przyjęcia chrztu przez księcia Mieszka I jest znana każdemu Polakowi. Wydarzenie z
966 roku miało doniosłe znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe – wprowadziło rodzące się
wówczas państwo polskie w krąg cywilizacyjny Europy Zachodniej.
Uczniowie naszej szkoły mieli okazję poszerzyć swoją historyczną wiedzę dzięki montażowi słowno-
muzycznemu, który rozpoczął taniec dziewcząt w średniowiecznych strojach. Zainscenizowano treść
wiersza Marii Konopnickiej „O św. Wojciechu”, przedstawiono opis obrazu Jana Matejki
„Zaprowadzenie chrześcijaństwa”, przypomniano ważne słowa św. Jana Pawła II, wypowiedziane
podczas pielgrzymki do Krakowa 1979 roku. Rozbrzmiały dźwięki „Bogurodzicy”. Uwieńczeniem
spotkania był hymn „Gdzie chrzest, tam nadzieja”.
Uroczystość została przygotowana przez uczniów klasy 7a, 7b oraz 5m pod kierunkiem pań: Marioli
Łagody-Ellwart, Mirosławy Grynkiewicz i Mirosławy Wojciechowicz.