• WPŁATY ZA OBIADY DOKONUJE SIĘ Z GÓRY, BEZPOŚREDNIO NA KONTO SZKOŁY W TERMINIE DO 15 – GO DNIA POPRZEDZAJĄCEGO DANY MIESIĄC, W KTÓRYM DZIECKO BĘDZIE KORZYSTAŁO Z POSIŁKÓW.
  • ZALEGŁOŚCI W PŁATNOŚCIACH ZA DANY MIESIĄC ŻYWIENIOWY MOGĄ SPOWODOWAĆ WSTRZYMANIE WYDAWANIA OBIADÓW OD NASTĘPNEGO MIESIĄCA.
  • NUMER KONTA DO WPŁAT
  • BANK PEKAO SA: 38 1240 3800 1111 0010 8729 1619  
  •  Tytuł przelewu : Obiad za m-c …………………, imię , nazwisko i klasa ucznia.
LUTY 2024r .
UCZEŃ 14 dni x 4,00 zł =56,00 zł
NAUCZYCIEL 14 dni  x  5,50 zł =77,00 zł  

Płatność za miesiąc  LUTY dokonujemy  do dnia  20.02.2024 r.