WPŁATY ZA OBIADY DOKONUJE SIĘ Z GÓRY, BEZPOŚREDNIO NA KONTO SZKOŁY W TERMINIE DO 15 – GO DNIA POPRZEDZAJĄCEGO DANY MIESIĄC, W KTÓRYM DZIECKO BĘDZIE KORZYSTAŁO Z POSIŁKÓW.

 

ZALEGŁOŚCI W PŁATNOŚCIACH ZA DANY MIESIĄC ŻYWIENIOWY MOGĄ SPOWODOWAĆ WSTRZYMANIE WYDAWANIA OBIADÓW OD NASTĘPNEGO MIESIĄCA.

NUMER KONTA DO WPŁAT:

BANK PEKAO SA: 38 1240 3800 1111 0010 8729 1619

Tytuł przelewu : Obiad za m-c …………………, imię , nazwisko i klasa ucznia.

 

WRZESIEŃ  2023r.

UCZEŃ

15dni x 4,00 zł =60,00 zł

NAUCZYCIEL

15 dni  x  5,50 zł = 82,50 zł

Płatność za miesiąc  WRZESIEŃ  dokonujemy  do dnia  20.09.2023 r.