Niezmierne miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała środki na realizację programu iLIKE – uczymy z TIK i CLIL realizowanego w ramach projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+.

W ramach projektu podejmiemy poniższe działania:

  • wyjazdy kadry na szkolenia o różnej tematyce do Włoch, Irlandii, na Cypr, na Maltę, na Łotwę;
  • wdrożenie treści szkoleń wśród społeczności szkolnej;

Grupa docelowa:

  • kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 3 im. Olimpijczyków Polskich w Lęborku

Cele:

  • podniesienie poziomu znajomości języka obcego o 1 poziom CEFR u 15 nauczycieli– uczestników kursów ogólnych i specjalistycznych oraz zaktualizowanie języka do poziomu C2 przez 2 nauczycieli językowców;
  • wzmocnienie europejskiego wymiaru szkoły i międzynarodowego zasięgu poprzez uzyskanie nowych partnerów zagranicznych w miejscach mobilności i poszerzenie dotychczasowych działań międzynarodowych;
  • unowocześnienie programów nauczania, zwłaszcza w zakresie języków obcych poprzez wprowadzenie CLIL i zwiększenie wykorzystywania nowych narzędzi w nauczaniu;
  • promowanie postaw otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności wśród uczniów szkoły, poprzez angażowanie ich w inicjatywy o charakterze międzynarodowym i kontakt z rówieśnikami z krajów UE.

Wartość przedsięwzięcia:    242 421,47 PLN

informacja na stronę