INFORMACJA DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI ZA OBIADY  ZA MIESIĄC MARZEC 2024 !!!

WPŁATY ZA OBIADY DOKONUJE SIĘ Z GÓRY, BEZPOŚREDNIO NA KONTO SZKOŁY W TERMINIE DO 15 – GO DNIA POPRZEDZAJĄCEGO DANY MIESIĄC, W KTÓRYM DZIECKO BĘDZIE KORZYSTAŁO Z POSIŁKÓW.

ZALEGŁOŚCI W PŁATNOŚCIACH ZA DANY MIESIĄC ŻYWIENIOWY MOGĄ SPOWODOWAĆ WSTRZYMANIE WYDAWANIA OBIADÓW OD NASTĘPNEGO MIESIĄCA.

NUMER KONTA DO WPŁAT

 BANK PEKAO SA: 38 1240 3800 1111 0010 8729 1619  

  • Tytuł przelewu : Obiad za m-c …………………, imię , nazwisko i klasa ucznia.
MARZEC 2024r .
UCZEŃ 19 dni x 4,00 zł =76,00 zł
NAUCZYCIEL 19 dni  x  5,50 zł =104,50 zł  

Płatność za miesiąc MARZEC dokonujemy  do dnia  20.03.2024 r.