Lekcja chemii w kl. 7a . Uczniowie na zajęciach chemii porównywali gęstość różnych substancji, tj. benzyna ekstradycyjna, gliceryna, olej, ocet względem wody. Swoje obserwacje i wnioski notowali na kartach pracy.