Żywa lekcja historii

Żywa lekcja historii

24 października 2017 r. uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w żywej lekcji historii. Prowadzący zajęcia pan Krzysztof Górecki wprowadzał uczniów w czasy Polski sarmackiej. Słuchając fantastycznej narracji uczestnicy spotkania podziwiali polski strój narodowy, jaki nosiła szlachta, strój kawalerii, muszkietera i pikiniera. Chlubą Rzeczypospolitej była oczywiście husaria. Lekcja przeobraziła się w prawdziwy teatr historyczny, a aktorami prezentującymi stroje byli uczniowie. Zajęcia wzbudziły wiele pozytywnych emocji, za które dziękujemy Chorągwi Komturstwa Gniewskiego.

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150