Zajęcia „KLIKAM Z GŁOWĄ”

Zajęcia „KLIKAM Z GŁOWĄ”

Dnia 7 marca odbyło się spotkanie edukacyjne z uczniami klas pierwszych przeprowadzone przez pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod hasłem „KLIKAM Z GŁOWĄ”. Uczniowie dowiedzieli się, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się w sieci. Poznali zasady, którymi należy się kierować podczas surfowania w Internecie, gdzie uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa. Przyswoili zasady kulturalnego zachowania w Internecie o tym , że nie wolno podawać swoich danych osobowych, haseł i wysyłać swoich zdjęć, samodzielnie instalować aplikacji na telefon,laptop lub smartfon. Pod koniec zajęć uczniowie dyskutowali, dzielili się swoimi doświadczeniami, wyciągali wnioski.
Pogadanka ta wzbogaciła świadomość uczniów, iż decyzje podejmowane w świecie wirtualnym mają wpływ na ich realne życie. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie z „głową” będą surfować, bezpiecznie będą korzystać z grania online, słuchać muzyki, oglądać filmy i korzystać z serwisów edukacyjnych, dzięki czemu unikną wielu niebezpieczeństw związanych z Internetem.
Wychowawcy klas pierwszych:Celina Skibicka,
Marzena Sadura

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150