Wyniki Szkolnego Konkursu Czytelniczego dla klas II – III

Wyniki Szkolnego Konkursu Czytelniczego dla klas II – III

Konkurs odbył się w dwóch etapach. Uczniowie w pierwszym etapie rozwiązywali test ze znajomości książek: Jadwigi Korczakowskiej „Bułeczka” i Hansa Christiana Andersena „Brzydkie Kaczątko”, w drugim etapie rozwiązali test z treści książki Ludwika Jerzego Kerna „Ferdynand Wspaniały” oraz Wandy Chotomskiej „Dzieci pana Astronoma”.

Najwyższe wyniki uzyskali:

I miejsce – Helena Fugiel klasa 3c, Paweł Król 3a, Anna Kotłowska 3e

II miejsce – Wiktor Komadowski 3c

III miejsce – Marcin Hallmann 3e

Gratulujemy!

Organizatorzy: Anna Szkut-Nikitiuk, Jolanta Dubrowska

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150