Wojewódzki Konkurs Pieśni Patriotycznej

Infiormujemy, że Wojewódxki Konkurs Pieśni PatrIotycznej odbędzie się 10.05.2019 o godz. 10:00 w Lęborskim Centrum Kultury Fregata!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

 

Konkurs organizowany pod patronatem Burmistrza Miasta Lęborka.

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Lęborku oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku.  
 2. Cele konkursu:
 • uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
 • wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej;
 • popularyzacja pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej;
 • doskonalenie warsztatu artystycznego młodzieży;
 • pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego;
 • promocja młodych talentów.
 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z klas IV-VIII szkół podstawowych oraz gimnazjów, nie więcej jak 3 wykonawców z jednej szkoły.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być: solista, duet lub zespół (do 6-ciu osób w zespole), reprezentujące szkołę lub placówkę z terenu województwa pomorskiego.
 3. Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być: akompaniament własny, akompaniament w wykonaniu towarzyszącego muzyka bądź nagranie instrumentalne na nośniku elektronicznym audiofonicznym (pendrive, CD, mp3). Na dostarczonym nośniku powinny znajdować się wyłącznie pliki zawierające akompaniament do zgłoszonych utworów.
 4. Zgłoszenia drogą e-mailową dostarczamy do dnia 15.04.2019 r. na adres mailowy: sp3lebo@poczta.onet.pl, telefon  kontaktowy: 608619465
 5. Za utwór patriotyczny uznaje się :
 • pieśń lub piosenkę, z której tekstu emanuje umiłowanie ojczyzny;
 • piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej;
 • piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z dziejów Polski lub postać historyczną;
 • piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną.
 1. Każdy uczestnik przygotowuje do prezentacji jeden utwór.
 2. Eliminacje konkursowe odbędą się w piątek, 10 maja od godz. 10.00 w Lęborskim Centrum Kultury „Fregata” przy ul. Gdańskiej 12-13, 84-300 Lębork.
 3. Kryteria oceny wykonywanych utworów:
 • dobór repertuaru, zgodność tematyki z charakterem konkursu;
 • muzykalność i warunki głosowe wykonawców;
 • ogólny wyraz artystyczny;
 • staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii);
 • oryginalność interpretacji.
 1. Jury wyłoni najlepszych wykonawców, przyznając im nagrody.
 2. Nadesłanie przez wykonawcę zgłoszenia na Konkurs są równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na:
 • przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu;
 • wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych;
 • rejestrację występu i wykorzystywanie nagrań tego występu w różnych formach przez Organizatorów i przez instytucje upoważnione do tego przez Organizatorów.
 1. Wykonawcy – uczestnicy przesłuchań konkursowych nadsyłając swoje zgłoszenie, rezygnują tym samym z jakichkolwiek roszczeń finansowych, wynikających z praw wykonawczych i pokrewnych. Powyższa rezygnacja dotyczy zarówno samego występu, jak i wszelkich jego rejestracji.
 2. Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek.

 

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150