Wieloosobowe piramidy gimnastyczne dziewcząt z klasy VI a i VIb

Wieloosobowe piramidy gimnastyczne dziewcząt z klasy VI a i VIb

Na lekcji wychowania fizycznego uczennice klasy VI wykonywały przy asekuracji nauczyciela wieloosobowe piramidy gimnastyczne. Piramidy pozwalają wykorzystać umiejętności gimnastyczne uczniów, gibkość, zwinność, równowagę, siłę i koordynację ruchową.
Jednocześnie uczniowie współdziałają w grupie ucząc się polegać na sobie, wzajemnie się asekurować i wspierać, by stworzyć wspaniały gimnastyczny pokaz.

 

prowadząca zajęcia Monika Łabacka

 

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150