VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – VIII World Multiplication Table Day

w Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku

VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – VIII World Multiplication Table Day w Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku

Akcję VIII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia (WMTDay) i wspaniałą matematyczną zabawę rozpoczęliśmy już w poniedziałek 24 września 2018 roku. Na lekcjach matematyki przypominaliśmy tabliczkę mnożenia przed końcowym egzaminem.

Podczas tygodniowego przygotowywania się do obchodów VIII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia uczniowie mieli szansę wziąć udział w zabawach i konkurencjach związanych z tabliczką mnożenia. Na lekcjach matematyki dodatkową atrakcją były wizyty wolontariuszek Maka z Gruzji oraz Daniela z Meksyku, które z uczniami bawiły się tabliczką mnożenia w języku angielskim.

Po kilkudniowej zabawie z tabliczką mnożenia, w piątek, 28 września 2018 roku, uczniowie i pracownicy szkoły zostali zaproszeni do zdania egzaminu z tabliczki mnożenia. Na lekcjach matematyki egzaminatorzy przeprowadzili egzaminy wśród wszystkich obecnych uczniów klas IV-VI. Tytuły i Certyfikaty EXPERTA TABLICZKI MNOŻENIA otrzymali uczniowie, którzy bezbłędnie odpowiedzieli na 5 przykładów z tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy nie poradzili sobie z wylosowanymi przykładami ponownie próbowali swoich sił na przerwach. Niestety nie wszystkim się udało zostać MT EXPERTEM.

Podsumowaniem tygodniowego Święta Tabliczki Mnożenia było przeprowadzenie rozgrywek międzyklasowych, w których uczniowie musieli wykazać się znajomością tabliczki mnożenia i bezbłędnym wykonaniem zadań w jak najkrótszym czasie.

Wśród klas czwartych zwyciężyła klasa IVs, z klas piątych najlepsza okazała się Vs, a szóste klasy pokonała VIa.

Dodatkową zabawą, w której uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności mnożenia była konkurencja, w której podczas skoków na skakance należało odpowiadać na przykłady tabliczki mnożenia „Królowa skakanki”. Zwyciężyła uczennica klasy IVs Milena Pietruszyńska.

Dużo radości sprawiało uczniom również przybijanie żółwika z nauczycielami, pracownikami szkoły i innymi uczniami.

 

Akcja związana z WMTDay miała na celu uświadomienie wszystkim, iż znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna oraz znacznie ułatwia funkcjonowanie w życiu codziennym.

 

Statystyka:

256 uczniów przystąpiło do pisemnego egzaminu z tabliczki mnożenia

112 uczniów zdało egzamin i otrzymało CERTYFIKAT EXPERTA TABLICZKI MNOŻENIA

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150