VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – VII World Multiplication Table Day w Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku

VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – VII World Multiplication Table Day w Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku

VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – VII World Multiplication Table Day
w Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku

Akcję VII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia (WMTDay) i wspaniałą matematyczną zabawę rozpoczęliśmy już w poniedziałek 25 września 2017 roku. Na ścianach korytarza naszej szkoły rozwieszone były przykłady z tabliczki mnożenia, które uczniowie wykorzystywali do przypomnienia przykładów przed końcowym egzaminem.
Od poniedziałku, przez trzy kolejne dni, uczniowie bawili się zapamiętując „hasło i odzew dnia”.
Po kilkudniowej zabawie z tabliczką mnożenia, w piątek, 29 września 2017 roku, uczniowie i pracownicy szkoły zostali zaproszeni do zdania egzaminu z tabliczki mnożenia. Na lekcjach matematyki egzaminatorzy przeprowadzili egzaminy wśród wszystkich obecnych uczniów klas IV-VI. Tytuły i Certyfikaty EXPERTA TABLICZKI MNOŻENIA otrzymali uczniowie, którzy bezbłędnie odpowiedzieli na 5 przykładów z tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy nie poradzili sobie z wylosowanymi przykładami ponownie próbowali swoich sił na przerwach. Niestety nie wszystkim się udało zostać MT EXPERTEM. Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły, którzy przystąpili do egzaminu wykazali się doskonałą znajomością tabliczki mnożenia i również otrzymali legitymacje.
Dużo radości sprawiało uczniom również przybijanie żółwika z nauczycielami, pracownikami szkoły i innymi uczniami.
W ramach VII WMTDay w szkole nauczyciele języka angielskiego Lidii Puzyr i Magdaleny Gocalińskiej przeprowadzali egzaminu z tabliczki mnożenia w języku angielskim, tym samym dali uczniom możliwość zostania podwójnym ekspertem tabliczki mnożenia.

Akcja związana z WMTDay miała na celu uświadomienie wszystkim, iż znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna oraz znacznie ułatwia funkcjonowanie w życiu codziennym.

Statystyka:
244 uczniów przystąpiło do pisemnego egzaminu z tabliczki mnożenia
138 uczniów zdało egzamin i otrzymało CERTYFIKAT EXPERTA TABLICZKI MNOŻENIA
55 uczniów przystąpiło do ustnego egzaminu w języku angielskim z tabliczki mnożenia
28 uczniów zdało egzamin i otrzymało tytuł ENGLISH MT EXPERT

Egzaminatorzy egzaminowali uczniów swoich klas na lekcjach matematyki.
VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – VII World Multiplication Table Day w Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku

Akcję VII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia (WMTDay) i wspaniałą matematyczną zabawę rozpoczęliśmy już w poniedziałek 25 września 2017 roku. Na ścianach korytarza naszej szkoły rozwieszone były przykłady z tabliczki mnożenia, które uczniowie wykorzystywali do przypomnienia przykładów przed końcowym egzaminem.
Od poniedziałku, przez trzy kolejne dni, uczniowie bawili się zapamiętując „hasło i odzew dnia”.
Po kilkudniowej zabawie z tabliczką mnożenia, w piątek, 29 września 2017 roku, uczniowie i pracownicy szkoły zostali zaproszeni do zdania egzaminu z tabliczki mnożenia. Na lekcjach matematyki egzaminatorzy przeprowadzili egzaminy wśród wszystkich obecnych uczniów klas IV-VI. Tytuły i Certyfikaty EXPERTA TABLICZKI MNOŻENIA otrzymali uczniowie, którzy bezbłędnie odpowiedzieli na 5 przykładów z tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy nie poradzili sobie z wylosowanymi przykładami ponownie próbowali swoich sił na przerwach. Niestety nie wszystkim się udało zostać MT EXPERTEM. Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły, którzy przystąpili do egzaminu wykazali się doskonałą znajomością tabliczki mnożenia i również otrzymali legitymacje.
Dużo radości sprawiało uczniom również przybijanie żółwika z nauczycielami, pracownikami szkoły i innymi uczniami.
W ramach VII WMTDay w szkole nauczyciele języka angielskiego Lidii Puzyr, Weroniki Guderskiej i Magdaleny Gocalińskiej przeprowadzali egzaminu z tabliczki mnożenia w języku angielskim, tym samym dali uczniom możliwość zostania podwójnym ekspertem tabliczki mnożenia.

 

 

DSC_0140 DSC_0141 DSC_0144 DSC_0145 DSC_0147 DSC_0156 DSC_0198

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150