Teatr Kurtyna z Krakowa w naszej szkole

spektakl profilaktyczny pt. „Twoje nowe jutro”

Teatr Kurtyna z Krakowa w naszej szkole

Dnia 30 listopada 2016r., na zaproszenie wychowawców klas IV –VI oraz pedagoga szkolnego, przyjechali aktorzy Teatru Kurtyna z Krakowa.

Uczniowie mieli okazję obejrzeć spektakl profilaktyczny pt. „Twoje nowe jutro”.

Elementy profilaktyczne spektaklu „Twoje nowe jutro”: Zapobieganie przemocy i agresji (przemoc werbalna, emocjonalna, fizyczna, zachowania autodestrukcyjne), zarządzanie emocjami i kontrolowane ich wyrażanie, promocja efektywnej struktury komunikacji (asertywność, kontrola stresu i sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach), nauka podejmowania słusznych decyzji, umiejętność ochrony własnej osoby i radzenia sobie z presją otoczenia. Podstawy wiedzy o substancjach psychoaktywnych, ich szkodliwości, łamanie prawa w związku z ich używaniem. Bezpieczne i właściwe korzystanie z Internetu i innych technologii przekazywania informacji, wiedza na temat praw osobistych i ich ochrony, konsekwencje prawne podejmowanych decyzji. Rola nauczyciela jako wiodącego autorytetu.

 Społeczność małego miasteczka żyje od kilku dni niepokojącą informacją o tajemniczym zaginięciu Oli, uczennicy miejscowej Szkoły Podstawowej. Rodzice zaginionej Oli podejrzewają, że zniknięcie córki może być spowodowane ich trudną sytuacją rodzinną, związaną z planowanym rozwodem. Ola stała się obiektem drwin i złośliwych uwag rówieśników. Nikt nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności za dramat wykluczenia dziewczynki ze społeczności. Mateusz, który jako jedyny zna prawdę o losie Oli, staje wobec fundamentalnych dylematów. Czy znajdzie w sobie odwagę, by powstrzymać terror złych emocji i uprzedzeń i dać świadectwo przywiązania do fundamentalnych wartości etycznych i moralnych?

sdr

sdr

mde

mde

dav

dav

 

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150