Świetlica środowiskowa w SP3

Świetlica środowiskowa w SP3

Świetlica środowiskowa ma zadanie wspieranie rodziny w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich, w czasie wolnym od zajęć szkolnych, opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

Zadaniem  świetlicy jest:

  • pomoc w odrabianiu lekcji,
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
  • rozwijanie kultury osobistej,
  • wprowadzanie zajęć z profilaktyki uzależnień,
  • organizowanie dzieciom czasu wolnego.

Zajęcia w piątki cieszyły się powodzeniem. Czas spędzony w świetlicy dawał uczniom dużo radości. Wychowawca zapewniał również pomoc i wsparcie dzieciom, poprzez wspólne spędzanie czasu, gry i zabawy, a przede wszystkim prowadzone podczas nich rozmowy, które służyły wspomaganiu rozwoju społecznego, emocjonalnego i psychicznego podopiecznych.

Wychowawca Ewa Makurat

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150
Skip to content