Świąteczna Paczka

Świąteczna Paczka

Tradycją w naszej szkole stała się grudniowa zbiórka żywności . W bieżącym roku akcję zorganizowało Szkolne Koło Wolontariatu.

Zebrane dary przeznaczono na przygotowanie paczek dla najbardziej potrzebujących.

Obdarowane rodziny serdecznie dziękują wszystkim Uczniom i ich Rodzicom życząc świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów. Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, który właśnie przemija.

Szkolne Koło Wolontariatu

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150