Sadzimy „Dąb Niepodległości”

Sadzimy „Dąb Niepodległości”

Samorząd Uczniowski za zgodą i patronatem Pani Dyrektor postanowił uczcić 100 rocznicę odzyskania przez Polską niepodległości . Narodził się pomysł, aby na terenie szkoły zasadzić piękne i majestatyczne drzewo. Dąb, który będzie żywym symbolem upamiętniającym ten fakt.  Każdy uczeń mógł wnieść swój mały wkład w to przedsięwzięcie i wpisać się do kroniki szkolnej. Akcja spotkała się z dużym entuzjazmem.

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150