Regulamin Szkolnego Konkursu Czytelniczego dla klas II – III

Cele konkursu:

  • Wzbudzenie zainteresowania książką jako alternatywną formą spędzania czasu.
  • Budzenie wrażliwości estetycznej, etycznej, emocjonalnej i społecznej.
  • Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 w Lęborku

Uczestnicy: Uczniowie klas II – III zgłoszeni do konkursu.

Przebieg konkursu:

  1. Uczniów biorących udział w konkursie czytają samodzielnie podane książki. Po upływie wyznaczonego terminu uczestnicy piszą test, który sprawdzają szkolni opiekunowie wg klucza przygotowanego przez organizatorów.
  2. Pierwszy etap odbędzie się 26 stycznia 2018 r. Drugi etap odbędzie się 26 maja 2018r.
  3. Za każde zadanie wykonane poprawnie uczestnik otrzymuje jeden punkt. Nie przyznaje się połowy punktu.
  4. Za każdy test można otrzymać do 20 pkt. Maksymalnie w całym konkursie można uzyskać 40pkt.
  5. W czerwcu 2018 r. po weryfikacji protokołów końcowych i prac uczniowskich komisja ogłosi listę nazwisk zwycięzców oraz osób wyróżnionych (uczniowie klas II-III z najlepszym wynikiem w szkole).
  6. Udział w konkursie jest dobrowolny.

Wykaz lektur do I etapu:

Maciej Wojtyszko „Bromba i inni“

Agnieszka Stelmaszyk „Zbawcy książek”

Wykaz lektur do II etapu:

Grzegorza Kasdepke  „Detektyw Pozytywka”

Łukasz Wierzbicki „Afryka Kazika”

Organizatorzy:

Celina Wojtaszek

Jolanta Dubrowska

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150