Przedstawienie profilaktyczne

Przedstawienie profilaktyczne


Dnia 29.11.2019r. uczniowie klas IV -VI uczestniczyli  w spektaklu profilaktycznym pt. „Super żart” przygotowanym przez  aktorów Teatru Kurtyna z Krakowa.

Treść spektaklu zawierała wartości wychowawczo-profilaktyczne:

-profilaktyka zachowań ryzykownych (kształtowanie postaw aprobujących abstynencję i unikanie substancji psychoaktywnych w wymiarach: emocjonalnym, poznawczym, dysponowanie wiedzą na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, umiejętność podejmowania racjonalnych decyzji w oparciu o posiadane informacje i ocenę skutków własnych działań, aktywna postawa w obliczu trudnych, życiowych problemów, radzenie sobie ze stresem, poszukiwanie pomocy, rozwiązywanie konfliktów i przewidywanie konsekwencji własnych działań), 

-kształtowanie postaw społecznych (umiejętność krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływu rówieśników i mediów na zachowanie, zaspokajanie potrzeb psychoemocjonalnych w sposób zgodny z przyjętymi normami i zasadami, 

-wdrażanie kultury – przywiązanie do wartości, właściwych norm i wzorców zachowań.

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150