Projekt "Na piątkę z plusem

wzmacnianie kluczowych kompetencji wśród uczniów lęborskich szkół"

Projekt „Na piątkę z plusem….” – przedłużamy nabór do 23.12.2016 dla klas V i VI !!!

Informujemy, że przedłużamy rekrutację do projektu „Na piątkę z plusem …” dla klas V -VI do dnia 23.12.2016r.

W dniu  28.11.2016 rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Na piątkę z plusem – wzmacnianie kluczowych kompetencji wśród uczniów lęborskich szkół” realizowanego w ramach działania 03.02. Edukacja Ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Projekt będzie trwał do 31.07.2018 roku. Budżet projektu wynosi 1.920.840,00 złotych.

Projektem objęte zostaną wszystkie lęborskie szkoły podstawowe i gimnazjalne: Szkoła Podstawowa nr 3, 4, 5 i 8 oraz Gimnazjum nr 1, 2 i 3. Celem projektu jest polepszenie jakości procesu kształcenia poprzez podwyższenie kompetencji uczniów oraz doskonalenie kwalifikacji nauczycieli. Wśród najważniejszych zadań wymienić należy: zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów biorących udział w projekcie, tj. kompetencje matematyczne, podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje językowe, kompetencje uczenia się oraz kompetencje społeczne. Ważnym elementem projektu jest również doskonalenie zawodowe nauczycieli umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do profesjonalnego wspierania uczniów.

Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w sekretariatach oraz na stronach internetowych szkół, a także na stronie internetowej www.lebork.pl.

formularz-nauczyciel formularz-uczen loga-kolorowe plakata3_efrr regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa ulotka

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150