Płatności za obiady

INFORMACJA DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI ZA OBIADY !!!

  • WPŁATY ZA OBIADY DOKONUJE SIĘ Z GÓRY, BEZPOŚREDNIO NA KONTO SZKOŁY W TERMINIE DO 10 – GO DNIA POPRZEDZAJĄCEGO DANY MIESIĄC, W KTÓRYM DZIECKO BĘDZIE KORZYSTAŁO Z POSIŁKÓW.
  • ZALEGŁOŚCI W PŁATNOŚCIACH ZA DANY MIESIĄC ŻYWIENIOWY MOGĄ SPOWODOWAĆ WSTRZYMANIE WYDAWANIA OBIADÓW OD NASTĘPNEGO MIESIĄCA.
  DO ZAPŁATY TERMINY PŁATNOŚCI !!!
WRZESIEŃ 2019r UCZEŃ 11 dni x 2,60zł 28,60 zł     Płatność do 10.09.2019 r !!!!
NAUCZYCIEL 11 dni x 4,00 zł 44,00 zł
PAŹDZIERNIK 2019 r UCZEŃ 22 dni x 2,60 zł 57,20zł
NAUCZYCIEL 22 dni x 4,00 zł 88,00 zł
LISTOPAD 2019r UCZEŃ  19 dni x 2,60 zł 49,40 zł Płatność do 10.10.2019 r
NAUCZYCIEL 19 dni  x 4,00 zł 76,00 zł
GRUDZIEŃ 2019 r UCZEŃ  15,dni x 2,60 zł 39,00 zł Płatność do 10.11.2019 r
NAUCZYCIEL  15 dni x 4,00 zł 60,00  zł

NUMER KONTA BANKOWEGO

BANK PEKAO SA: 38 1240 3800 1111 0010 8729 1619

 Tytuł przelewu : Obiad za m-c …………………, imię , nazwisko i klasa ucznia.

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150
Skip to content