Płatności za obiady w lutym

Informujemy, że w płatności za obiad w lutym wyglądają następująco:

2,60 x 10 dni = 26,00 – uczniowie

4,00 x 10 dni = 40,00 – nauczyciele

Płatności prosimy dokonać najpóźniej do dnia 10.02.2018 r. na konto szkoły 95 2030 0045 1110 0000 0221 6300

wpisując w tytule przelewu „imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc”.

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150